HARLEY LERYKA

Otec:  PIKE DEL LUPO NERO
Matka: ARWEN LERYKA

- 2.8.2016
- VD, 5V1/P,1.třída.DNA gpr.
- BH,ZVV1
- HD-ED-0/0,Spondyloza-0